ΑΡΧΙΚΗ

ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην ανάπτυξη & ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων είναι δυναμικό και σύγχρονο. Χαρακτηρίζεται από ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου των Πληροφοριακών Συστημάτων, με έμφαση στην παροχή στέρεου τεχνολογικού υπόβαθρου. Στηρίζεται τόσο στις ανάγκες της αγοράς στην Ελλάδα και διεθνώς, όσο και κυρίως στα αποτελέσματα σχετικής έρευνας.

To αναβαθμισμένο ΠΜΣ αποσκοπεί στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με πλήρη επάρκεια τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών στα πεδία της ασφάλειας, σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων.


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

Νέα και εκδηλώσεις μεταπτυχιακού προγράμματος

03/07/2024
Προκήρυξη 9 θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής
14/11/2023
Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Αποφοίτων του ΠΜΣ στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
19/07/2023
Υποτροφίες Υψηλής Ακαδημαϊκής Επιδοσης για το Ακαδ. Έτος 2023-24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ