ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

03/07/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18
Στο πλαίσιο της προκήρηξης του Τμήματος Μερικής Φοίτησης γίνονται δεκτές και αιτήσεις για όσους ενδιαφέρονται για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που ισχύουν για το Τμήμα αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, έως τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Η φόρμα αίτησης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr και κατατίθεται ή αποστέλλεται εκτυπωμένη, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος.

Για διευκρινήσεις και περαιτέρω πληρογορίες οι ενδιφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706, κα. Άννα Παπάζογλου), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203643. Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών, καθώς και αναλυτικό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/ από όπου οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται, μεταξύ άλλων και για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Για να κατεβάσετε την προκήρηξη σε μορφή pdf πατήστε εδώ.