ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ

e-mail: mandri@aueb.gr

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διδακτορικό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Οργάνωση Εργασίας σε επαγγελματικές οργανώσεων, Διοίκηση μονάδων υγείας.

e-mail: ion@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 571 / Γραφείο: Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1991.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στην Τεχνολογία Πληροφοριών, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 1994.
Διδακτορικό (Ph.D.) στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 1996.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τεχνητή Νοημοσύνη, κυρίως Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και ιδιαίτερα: ερωταποκρίσεις φυσικής γλώσσας, παραγωγή κειμένων και περιλήψεων, παράφραση και κειμενικής συνεπαγωγή, κατάταξη εγγράφων, εξόρυξη γνώμης, εργαλεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, μηχανική μάθηση, επεξεργασία φυσικής γλώσσας στην ψηφιακή επιμέλεια.

e-mail: thodoros@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 234 / Γραφείο: Κεντρικό Κτίριο, Ισόγειο

Σύντομο Βιογραφικό:

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού και Διδακτορικό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Δίκτυα Υπολογιστών, Υπηρεσίες Τηλεματικής, Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων, Εκτίμηση Απόδοσης Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι για την Επίλυση Τεχνολογικών Προβλημάτων.

e-mail: mvazirg@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 519 / Γραφείο: Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Master σε Knowledge Based Systems του Heriot Watt University, Διδακτορικό στην Πληροφορική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Εξόρυξη Δεδομένων & Στατιστική Μάθηση, Διαχείριση Πληροφορίας σε Συστήματα Ομότιμων (P2P), Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Εξόρυξης Γνώσης, Αλγόριθμοι Κατάταξης (ranking) στον Παγκόσμιο Ιστό.

e-mail: vassalos@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 124 / Γραφείο: Κτίριο Αντωνιάδου, 3ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Master και Διδακτορικό (Ph.D.) του Stanford University.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Βάσεις Δεδομένων, Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας στον Ιστό, Συστήματα Ολοκλήρωσης Δεδομένων και Υπηρεσιών.

e-mail: pvassal@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 187 / Γραφείο: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής και Διδακτορικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων με δομημένo (structure) πινάκα συντελεστών. Εύρεση προρρυθμιστών για την επίλυση με επαναληπτικές μεθόδους Toeplitz γραμμικών συστημάτων. Ανακατασκευή σήματος και εικόνας (signal-image reconstruction). Στοχαστικοί πίνακες που έχουν σχεδόν Toeplitz μορφή. Αριθμητική επίλυση συνήθων-μερικών διαφορικών εξισώσεων.

e-mail: veneris@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 153 / Γραφείο: Κτίριο Αντωνιάδου, 3ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Master του University of Southern California,Διδακτορικό (Ph.D) του University of Illinois at Urbana-Champaign.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Επαλήθευση (Verification) Και Σύνθεση (Synthesis) Ψηφιακών Συστημάτων Και Κυκλωμάτων. Διάδικοι Επιλύτες (Boolean Satisfiability Solvers), Αλγόριθμοι Και Δομές Δεδομένων.

e-mail: mgia@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 183 - 289 / Γραφείο: Πατησίων 76, 1ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Διδακτορικό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τεχνολογία Λογισμικού, Διαχείριση Μεγάλων Έργων Πληροφορικής, Συστήματα Ιατρικής Διάγνωσης.

e-mail: eyan@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 355 / Γραφείο: Κτίριο Δεριγνύ, 4ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Διδακτορικό (Ph.D.) του University of Bradford.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ανάλυση και Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφοριών, Βάσεις Δεδομένων για Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψυχομετρικά τεστ.

e-mail: dgrit@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 505 / Γραφείο: Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Master στην Επιστήμη Υπολογιστών του City University of New York, Διδακτορικό στην Πληροφορική του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών, Μοντέλα Ασφαλών Ηλεκτρονικών Εκλογικών Διαδικασιών, Προστασία Ιδιωτικότητας, Πληροφορική - Δημοκρατία - Ανθρώπινα Δικαιώματα - Ατομικές Ελευθερίες.

e-mail: dimelis@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 237 / Γραφείο: Κτίριο Πατησίων 76, Ισόγειο

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, Master of Arts και Διδακτορικό (Ph.D.) του University of Pittsburgh.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Οικονομετρία, Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών, Εφαρμοσμένα Οικονομικά: Οικονομικά της Ανάπτυξης και των Οικονομικών Κύκλων, Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις, Οικονομικά των Αποθεμάτων και της Ενέργειας, Οικονομικά της Απασχόλησης και των Μισθών.

e-mail: nad@aueb.gr

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Πληροφορικής και Διδακτορικό Δίπλωμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τεχνολογία Λογισμικού, Μηχανική Μάθηση, Ευφυή Ιατρικά Συστήματα.

e-mail: sdritsas@aueb.gr

Σύντομο Βιογραφικό:

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας, Προστασία Κρίσιμων Υποδομών, Cyber και Cyber-Security, Ασφάλεια στο Cloud Computing, Ασφάλεια Κινητών Συσκευών, Προστασία Ιδιωτικότητας.

e-mail: bzafiris@aueb.gr

Σύντομο Βιογραφικό:

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από Εθνικό Με¬τσόβιο Πολυτεχνείο, MSc στα Πληροφοριακά Συστήματα και Διδακτορικό Δίπλωμα από Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τεχνολογία Λογισμικού, Αναδόμηση λογισμικού, Εξόρυξη γνώσης από αποθετήρια ανοικτού κώδικα.

e-mail: tzk@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 575 / Γραφείο: Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδακτορικό (Ph.D.) του University of Glasgow.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Αυτόματη Επεξεργασία και Αποθήκευση Πληροφοριών-Κειμένων.

e-mail: ikapoutsis@aueb.gr / Τηλέφωνο: 210-8203737 / Γραφείο: Πατησίων 80, 1ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική των Επιχειρήσεων (BusinessInformationTechnology) από το UniversityofManchester, Διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ΟΠΑ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Οργανωτική πολιτική & δικαιοσύνης, πολιτικές δεξιότητες και πολιτική βούληση, εκκίνηση διαπραγματεύσεων, διαπραγματευτική δύναμη.

e-mail: akaragianaki@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 829 / Γραφείο: Κεφαλληνίας 46, 2ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό στη Διοικητική Επιστήμη & Επιχει-ρη¬σι¬ακή Έρευνα στο Warwick Business School, Πανεπιστήμιο του Warwick και Διδακτορικό στη Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Νέα επιχειρηματικά μοντέλα, Καινοτομία στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Προσομοίωση, Νέες τεχνολογίες.

e-mail: ank@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 158 / Γραφείο: Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Μαθηματικών και Διδακτορικό Δίπλωμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα σε ερευνητικά κέντρα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τεχνολογία λογισμικού, Δίκτυα Υπολογιστών, Ιατρική Πληροφορική, Βιοπληροφορική, Βιοστατιστική και Ιατρική Στατιστική.

e-mail: pek@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 557 / Γραφείο: Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Μαθηματικών, Master και Διδακτορικό (Ph.D.) του University of London.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Θεωρία Γραφημάτων (Ύπαρξη παραγόντων σε γραφήματα, Προσανατολισμοί γραφημάτων, Συνεκτικότητα Γραφημάτων), Υπολογιστική Γεωμετρία.

e-mail: yiannis@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 555 / Γραφείο: Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Μαθηματικών του University of London (Imperial College), Master Μαθηματικών του Cambridge University, Master Στατιστικής και Διδακτορικό (Ph.D.) του Stanford University.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Πιθανότητες, Στατιστική, Θεωρία Πληροφορίας, Κωδικοποίηση και Συμπίεση Σήματος, Εικόνας και Video, Μαθηματική και Υπολογιστική Βιολογία, Νευρωεπιστήμη.

e-mail: courcou@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 653 / Γραφείο: Ευελπίδων 47Α, 8ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Master in Electrical Engineering and Computer Science και Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική του University of California, Berkeley.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Οικονομικά των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας και Χρέωση σε Ευρυζώνια Δίκτυα και το Internet, Διαχείριση της Κυκλοφορίας και Ανάλυση της Πολυπλεξίας σε Μεγάλα Δίκτυα, Εφαρμοσμένες Πιθανότητες.

e-mail: okyriakidou@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 384 / Γραφείο: Πατησίων 76, Κεντρικό Κτίριο, προέκταση 2ου ορόφου

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, MSc στην Κοινωνική Ψυχολογία του University of Surrey και MSc στο Management του London School of Economics, PhD στην Οργανωσιακή Ψυχολογία του University of Surrey.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Καινοτομία και Δημιουργικότητα στους οργανισμούς, Επιχειρηματικότητα με έμφαση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση Αλλαγών, Θέματα Ισότητας και Διαφορετικότητας στους εργασιακούς χώρους, και εφαρμογή αρχών κοινωνικής ψυχολογίας στη διερεύνηση και επίλυση οργανωσιακών ζητημάτων.

e-mail: panosc@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 185-157 / Γραφείο: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, M.Sc. στην Ηλεκτρολογία του Carnegie-Mellon University, Διδακτορικό (Sc.D.) στην Επιχειρησιακή Έρευνα του Massachusetts Institute of Technology.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων και Διαχείρισης Γνώσεων.

e-mail: kotidis@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 193 / Γραφείο: Κτίριο Αντωνιάδου, 5ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Master και Διδακτορικό (Ph.D.) του University of Maryland.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Βάσεις δεδομένων, αποθήκες δεδομένων (OLAP/data warehousing), συστήματα ροών δεδομένων (data streams), τεχνικές προσεγγιστικής αποτίμησης επερωτήσεων (approximate query processing), δίκτυα αισθητήρων (sensor networks) και δίκτυα peer-to-peer, ολοκλήρωση επιχειρηματικών εφαρμογών.

e-mail: efm@aueb.gr

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Μηχανικού του Πανεπιστημίου του Princeton, Master και Διδακτορικό (Ph.D.) του Πανεπιστημίου του Harvard.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας σε Επιστήμη Υπολογιστών καθώς και Ενεργειακά, Ναυτιλιακά, Χρηματοοικονομικά Θέματα. Βελτιστοποίηση, Πιθανοτικά Υποδείγματα.

e-mail: ngm@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 126 / Γραφείο: Κτίριο Αντωνιάδου, 5ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Master σε Επιχειρησιακή Έρευνα του University of Southampton και Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική του University of Liverpool.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τεχνολογία Λογισμικού, Έλεγχος Προγραμμάτων, Αξιοπιστία Λογισμικού, Επιχειρησιακή Έρευνα, Θεωρία Γραφημάτων, Αλγόριθμοι.

e-mail: marias@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 931 / Γραφείο: Ύδρας 28, 3ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Διδακτορικό στην Πληροφορική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ασφάλεια δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων. Ιδιωτικότητα στον κινητό και διάχυτο υπολογισμό.

e-mail: markakis@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 467 / Γραφείο: Δεριγνύ 12, 6ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2000. Master (M.Sc.) στην Επιστήμη Υπολογιστών, Georgia Institute of Technology, USA. Διδακτορικό (Ph.D.) στην Επιστήμη Υπολογιστών, Georgia Institute of Technology, USA.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Θεωρητική Πληροφορική, σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων, προσεγγιστικοί αλγόριθμοι, συνδυαστική βελτιστοποίηση, Θεωρία Παιγνίων, Μικροοικονομική, σχεδίαση μηχανισμών, εφαρμογές σε συστήματα δημοπρασιών, συστήματα ψηφοφοριών και κοινωνικά δίκτυα.

e-mail: miliotis@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 275 / Γραφείο: Κεντρικό Κτίριο, 1ος όροφορ

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Mηχανολόγου-Hλεκτρολόγου του E.M.Π., Master και διδακτορικό (Ph.D.) του University of London (London School of Economics).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Μαθηματικός Προγραμματισμός, Επιχειρησιακή Έρευνα.

e-mail: mitrou@aegean.gr / Τηλέφωνο: +30 22730 82250

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδακτορικό δίπλωμα (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων), Πανεπιστήμιο Φραγκφούρτης - Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Προστασία προσωπικών δεδομένων, Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών, Νομικά ζητήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ψηφιακών Υπογραφών Δημόσιο Δίκαιο Κυβερνοχώρου και διαχείρισης πληροφοριών, Νομικά ζητήματα εφαρμογών πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση Ηλεκτρονική Δημοκρατία - Ηλεκτρονική Ψηφοφορία

e-mail: tntouskas@aueb.gr

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών, Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας, Ανάλυση Απειλών Διαδικτυακών Εφαρμογών, Ηλεκτρονικό έγκλημα και ψηφιακά πειστήρια, Cyber Security.

e-mail: xgeorge@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 115 / Γραφείο: Κτίριο Αντωνιάδου, 4ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Master και Διδακτορικό (Ph.D.) στην Επιστήμη Υπολογιστών του University of California, San Diego.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Λογισμικό Συστήματος για Ασύρματα και Κινητά Δίκτυα Υπολογιστών, Μοντελοποίηση και Αποτίμηση Απόδοσης Δικτύων Υπολογιστών και Λειτουργικών Συστημάτων.

e-mail: papatheodor@ionio.gr / Τηλέφωνο: +30 26610 87419

Σύντομο Βιογραφικό:

Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Πτυχίο Στατιστικής και Πληροφορικής, ΑΣΟΕΕ. Διδακτορικό στην Πληροφορική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Διαλειτουργικότητα μεταδεδομένων, αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών, ψηφιακή επιμέλεια, μοντελοποίηση χρηστών και εξατομίκευση πρόσβασης πληροφορίας, εξόρυξη γνώσης από τον παγκόσμιο ιστό.

e-mail: gepap@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 934 / Γραφείο: Ύδρας 28. 1ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδακτορικό στην Πληροφορική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Γραφικά υπολογιστών, εικονική πραγματικότητα, τεχνητή όραση και αναγνώριση προτύπων.

e-mail: polyzos@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 650 / Γραφείο: Ευελπίδων 47Α, 8ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Master Εφαρμοσμένων Επιστημών και Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική του University of Toronto.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Κινητές Επικοινωνίες, Πρωτόκολλα και Εφαρμογές Διαδικτύου, Ασφάλεια Δικτύων, Τεχνολογίες Πολυμέσων και Εκπαίδευσης από Απόσταση, Αποτίμηση Επιδόσεων Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων.

e-mail: gstamoul@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 54 / Γραφείο: Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Master και Διδακτορικό (Ph.D.) του Massachusetts Institute of Technology.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Οικονομικά δικτύων επικοινωνιών: χρέωση υπηρεσιών, κόστος δικτύων, συστήματα συλλογής λογιστικών πληροφοριών. Σχεδίαση μηχανισμών δημοπρασίας για εκχώρηση φάσματος και δικτυακών και ηλεκτρονικών πόρων. Ρυθμιστικά ζητήματα τηλεπικοινωνιών. Μηχανισμοί διαμόρφωσης φήμης και παροχής κινήτρων σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα

e-mail: geostergiop@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 158 / Γραφείο: Κτίριο Αντωνιάδου, 4ος όροφος, Εργαστήριο CCSLAB

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μεταπτυχιακό δί¬πλωμα (MSc) στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2011). Διδακτορικό Δίπλωμα (Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες) στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, Ανάλυση επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων, Ασφάλεια λογισμικού (Software security), Πρακτική Κρυπτογραφία και πρωτόκολλα.

e-mail: vsiris@aueb.gr / Τηλέφωνο: +30 210 8203 653 / Γραφείο: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 8ος όροφος, Γραφείο 811

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Master στην Επιστήµη Υπολογιστών του Northeastern University των ΗΠΑ και ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Επιστήµη Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Διαχείριση πόρων και έλεγχο κίνησης σε ενσύρµατα και ασύρµατα δίκτυα υπολογιστών, τεχνολογία και αρχιτεκτονική κινητών συστηµάτων επικοινωνίας και µελλοντικών δικτύων.

e-mail: itat@central.ntua.gr / Τηλέφωνο: +30 210 7724 141

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Εισαγωγή και εγκατάσταση συστημάτων προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής και προμηθειών, εφαρμογές των έμπειρων συστημάτων στο σχεδιασμό συστημάτων διοίκησης παραγωγής με τη βοήθεια H/Y (Computer Aided Production Management), συστήματα υποστηρίξεως αποφάσεων (DSS) στον χρονικό προγραμματισμό του εργοστασίου, έλεγχος αποθεμάτων ανταλλακτικών συντηρήσεως, μελέτη μεθόδων εργασίας στα πλαίσια του ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών, συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων (Benchmarking).

e-mail: mtitsias@aueb.gr / Τηλέφωνο: 210-82 03 591 / Γραφείο: Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος

Σύντομο Βιογραφικό:

Πτυχίο στη Πληροφορική από το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων και Διδακτορικό (Ph.D.) στη Πληροφορική από το University of Edinburgh, UK.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Μηχανική Μάθηση, Εφαρμοσμένη Στατιστική, Βιοπληροφορική, Υπολογιστική Βιολογία και Γενετική.

e-mail: pfitsilis@gmail.com / Τηλέφωνο: 2410684588

Σύντομο Βιογραφικό:

Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (Νοέμβριος 1995).

Γνωστικό αντικείμενο:

Τεχνολογία Λογισμικού.

Θέμα:

«Νέα Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Αντικειμενοστραφούς Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων» Απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (Νοέμβριος 1989).

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας:

«Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων»