ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

17/05/2022ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ