ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

05/03/2020ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ