ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

18/09/2017ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017_ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
        
H Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, αφού έλαβε υπόψη της τους όρους της συμπληρωματικής προκήρυξης (Σεπτεμβρίου 2017), τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης και τους φακέλους των υποψηφίων, αποφάσισε όπως το επόμενο ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα Πλήρους Φοίτησης) το παρακολουθήσουν επιπλέον οι εξής υποψήφιοι. Όσοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση των εισακτέων καλούνται να κατοχυρώσουν την θέση τους καταβάλοντας το ποσό των 1000 ευρώ στο λογαριασμό Αρ.Λογ.110/48007378 /IBAN GR30 0110 1100 0000 1104 8007 378 (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΚΕ ΟΠΑ) της Εθνικής Τράπεζας αναγράφοντας πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα του φοιτητή.
 
Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν το αποδεικτικό κατάθεσης στη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω email στο postgrad@aueb.gr είτε μέσω fax  (fax : 210-8203692, υπόψη κα. Α. Παπάζογλου), το αργότερο μέχρι και την Παρασκεύη 22 Σεπτεμβρίου 2017.        
Όσοι δεν κατοχυρώσουν τη θέση τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα εγγραφής τους στο ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα.         
    

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2017-18 (αλφαβητική σειρά)    

α/α    Ονοματεπώνυμο    

1    ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
2    ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
3    ΛΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
4    ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    
5    ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
6    ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ