ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

02/10/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18
Οι εγγραφές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ θα γίνουν την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, την Τρίτη 3 Οκτωβρίου και την Παρασκευή  6 Οκτωβρίου 2017,  ώρες 10.00-13.00.

Για την εγγραφή απαιτείται:

   α. Αίτηση (διαθέσιμη εδώ)
   β. Φωτοτυπία διπλής όψεως της ταυτότητας
   γ.  Μία φωτογραφία

Όσοι δεν έχουν πτυχίο θα κάνουν την εγγραφή τους αφού προσκομίσουν το πτυχίο τους, ή βεβαίωση περατώσεως σπουδών.

Για την έκδοση της φοιτητικής σας ταυτότητας θα πρέπει, εφόσον εγγραφείτε, να κάνετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στο http://academicid.minedu.gov.gr/
Η κατάθεση της Α΄δόσης της ανταποδοτικής συνεισφοράς (ύψους 1000 Ευρώ) - ισχύει για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως αν έκαναν εγγραφή ή όχι- πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στην Εθνική Τράπεζα Αρ.Λογ.110/48007378 /IBAN GR30 0110 1100 0000 1104 8007 378 (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΚΕ ΟΠΑ), σημειώνοντας πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα του Φοιτητή και τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Πληροφοριακά Συστήματα).

Το έντυπο της κατάθεσης ή φωτοαντίγραφο αυτού, υποβάλλεται στη Γραμματεία στις παραπάνω ημερομηνίες.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΤΟ  SITE TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Αθήνα, 12  Σεπτεμβρίου 2017

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ