ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

30/06/2022ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ), ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-23_2ος κύκλος αιτήσεων