ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

21/07/2017ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2016-2018
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ’ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-17


Α/Α ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1 ΜΜ4160018 6.5 ΈΞΙ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
2 ΜΜ4160002 7.5 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
3 ΜΜ4160003 9.5 ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
4 ΜΜ4160004 9 ΕΝΝΕΑ
5 ΜΜ4160005 6.5 ΈΞΙ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
6 ΜΜ4160006 9 ΕΝΝΕΑ
7 ΜΜ4160007 7.5 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
8 ΜΜ4160021 8.5 ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
9 ΜΜ4160008 7.5 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
10 ΜΜ4160009 7.5 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
11 ΜΜ4160017 7 ΕΠΤΑ
12 ΜΜ4160016 7.5 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
13 ΜΜ4160010 7 ΕΠΤΑ
14 ΜΜ4160011 9.5 ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
15 ΜΜ4160012 6.5 ΈΞΙ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
16 ΜΜ4160019 6.5 ΈΞΙ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
17 ΜΜ4160014 5 ΠΕΝΤΕ
18 ΜΜ4160015 8 ΟΚΤΩ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
 ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ

Για να δείτε το σχετικό αρχείο, σε μορφή pdf, πατήστε εδώ.