ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

24/07/2017ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017
ΜΑΘΗΜΑ: ΈΛΕΓΧΟΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΜΑΛΕΥΡΗΣ 

Α/Α ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1 ΜΜ4150001 8 ΟΚΤΩ
2 ΜΜ4150002 7.5 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
3 ΜΜ4150003 7.5 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
4 ΜΜ4150004 7.5 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
5 ΜΜ4150005 7.5 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
6 ΜΜ4150006 7.5 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
7 ΜΜ4150007 8 ΟΚΤΩ
8 ΜΜ4150008 8.5 ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
9 ΜΜ4150009 7.5 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
10 ΜΜ4150010 8.5 ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
11 ΜΜ4150012 8 ΟΚΤΩ
12 ΜΜ4150014 7.5 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
13 ΜΜ4150015 7.5 ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ
14 ΜΜ4150016 8 ΟΚΤΩ
15 ΜΜ4150017 8 ΟΚΤΩ
16 ΜΜ4150019 8 ΟΚΤΩ
17 ΜΜ4150020 8 ΟΚΤΩ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
 Καθηγητής Ν. Μαλεύρης

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο, σε μορφή pdf, πατώντας εδώ.