ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

26/06/2017ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ), 2017-18
H Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, αφού έλαβε υπόψη της τους όρους της προκήρυξης, τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης και τους φακέλους των υποψηφίων, αποφάσισε όπως το επόμενο ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα Πλήρους Φοίτησης) το παρακολουθήσουν οι εξής υποψήφιοι. Όσοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση των εισακτέων καλούνται να κατοχυρώσουν την θέση τους καταβάλοντας το ποσό των 1000 ευρώ στο λογαριασμό Αρ.Λογ.110/48007378 /IBANGR30 0110 1100 0000 1104 8007 378 (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΚΕ ΟΠΑ) της ΕθνικήςΤράπεζας. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν το αποδεικτικό κατάθεσης στη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω email στο postgrad@aueb.gr είτε μέσω fax (fax: 210-8203692 , υπόψη κα. Α. Παπάζογλου), το αργότερο μέχρι και την Παρασκεύη 30 Ιουνίου.

 Όσοι δεν κατοχυρώσουν τη θέση τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα εγγραφής τους στο ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα. 


α/α Ονοματεπώνυμο
1 ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
6 ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7 ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
9 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
10 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΜΑΛΙΑ
11 ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12 ΠΛΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΗΛΙΑΣ
13 ΣΓΟΥΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για να δείτε το συγκεκριμένο αρχείο, σε μορφή pdf, πατήστε εδώ.