ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

14/09/2017ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" (ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)
Για να δείτε το Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για το ΠΜΣ στα "Πληροφοριακά Συστήματα" (Τμήμα Μερικής & Πλήρους Φοίτησης), πατήστε εδώ