ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

10/06/2022ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ