ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του προγράμματος χρησιμοποιώντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας:

Υπεύθυνη για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης, Άννα Παπάζογλου, τηλ. 2108203643, e-mail: postgrad@aueb.gr Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης: τηλ. 2108203645

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33,

7ος όροφος, γραφείο 706, Αθήνα 11362

Tηλ.: 210 82 036 43 & 45

Fax: 210 8203692