ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9 ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ_ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017