ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΕΙΡΑΣ 2015-2017