ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΟΤΖΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑ, ΣΕΙΡΑΣ 2015-2017