ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"_ΣΕΙΡΑΣ 2016-17