ΑΡΧΙΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα είναι δυναμικό και σύγχρονο. Χαρακτηρίζεται από ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου των Πληροφοριακών Συστημάτων, με έμφαση στην παροχή στέρεου τεχνολογικού υπόβαθρου. Στηρίζεται τόσο στις ανάγκες της αγοράς στην Ελλάδα και διεθνώς, όσο και κυρίως στα αποτελέσματα σχετικής έρευνας.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών στο πεδίο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Νέα και εκδηλώσεις μεταπτυχιακού προγράμματος

04/12/2018
ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
17/09/2018
Συνεντεύξεις Υποψηφίων Τμημάτων Πλήρους και Μερικής Φοίτησης - Ακαδ. Έτος 2018-19
27/07/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7 ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ