Μεταπτυχιακό - Πληροφοριακά Συστήματα | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην ανάπτυξη & ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων είναι δυναμικό και σύγχρονο. Χαρακτηρίζεται από ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου των Πληροφοριακών Συστημάτων, με έμφαση στην παροχή στέρεου τεχνολογικού υπόβαθρου. Στηρίζεται τόσο στις ανάγκες της αγοράς στην Ελλάδα και διεθνώς, όσο και κυρίως στα αποτελέσματα σχετικής έρευνας.

To αναβαθμισμένο ΠΜΣ αποσκοπεί στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με πλήρη επάρκεια τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών στα πεδία της ασφάλειας, σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων.