ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ
Καλωσήρθατε στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τις δραστηριότητές του, βιογραφικά των διδασκόντων στο πρόγραμμα, δημοσιεύσεις των διδασκόντων για ερευνητικά θέματα και διπλωματικές εργασίες των φοιτητών/τριών, καθώς και οτιδήποτε σχετίζεται με τα μαθήματα που διδάσκονται στο πρόγραμμα (ύλη εξετάσεων, αρχεία παρουσιάσεων, ανακοινώσεις και εργασίες φοιτητών/τριών).

"H περίοδος υποβολής αιτήσεων του ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήμα Πλήρους Φοίτησης για το Ακαδ. Έτος 2017-18 έχει ξεκινήσει. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη.»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(26/04/2017 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017  
(26/04/2017 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017  
(26/04/2017 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2016-2018  
(20/04/2017 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2016-2018  
(08/03/2017 )  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΜΉΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18  
(07/03/2017 )  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
(07/03/2017 )  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΟΜΠΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΣ_ΣΕΙΡΑ 2015-16  
(02/03/2017 )  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΟΝ Κ. Χ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  
(01/03/2017 )  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ ΛΟΥΚΑ_ΣΕΙΡΑ 2015-16  
(21/02/2017 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017  
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ