ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Μερικής Φοίτησης για το Ακαδ. Έτος 2015-16.
ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ
Καλωσήρθατε στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τις δραστηριότητές του, βιογραφικά των διδασκόντων στο πρόγραμμα, δημοσιεύσεις των διδασκόντων για ερευνητικά θέματα και διπλωματικές εργασίες των φοιτητών/τριών, καθώς και οτιδήποτε σχετίζεται με τα μαθήματα που διδάσκονται στο πρόγραμμα (ύλη εξετάσεων, αρχεία παρουσιάσεων, ανακοινώσεις και εργασίες φοιτητών/τριών).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(27/08/2015 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ"-ΣΕΙΡΑ 2014-2016  
(27/08/2015 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2014-2016  
(26/08/2015 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ"-ΣΕΙΡΑ 2013-2015  
(31/07/2015 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
(23/07/2015 )  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ- ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-16
(22/07/2015 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ _Β' ΕΞΑΜΗΝΟ  
(22/07/2015 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ- Β' ΕΞΑΜΗΝΟ  
(21/07/2015 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  
(10/07/2015 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2013-2015  
(10/07/2015 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"-ΣΕΙΡΑ 2013-2015  
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ