ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Μερικής Φοίτησης για το Ακαδ. Έτος 2014-15. ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2014-15
ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ
Καλωσήρθατε στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τις δραστηριότητές του, βιογραφικά των διδασκόντων στο πρόγραμμα, δημοσιεύσεις των διδασκόντων για ερευνητικά θέματα και διπλωματικές εργασίες των φοιτητών/τριών, καθώς και οτιδήποτε σχετίζεται με τα μαθήματα που διδάσκονται στο πρόγραμμα (ύλη εξετάσεων, αρχεία παρουσιάσεων, ανακοινώσεις και εργασίες φοιτητών/τριών).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(25/08/2014 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2013-2015  
(28/07/2014 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ"- ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  
(23/07/2014 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"- ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  
(16/07/2014 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"- ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  
(14/07/2014 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
(11/07/2014 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:"ΈΛΕΓΧΟΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΟΗΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"-ΣΕΙΡΑ 2012-2014  
(11/07/2014 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2012-2014  
(08/07/2014 )  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2013-2015  
(25/06/2014 )  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  
(17/06/2014 )  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-15  
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ