ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Μ.Π.Σ.
Διαμαντίδης Νικόλαος Διδάκτορας
Δρίτσας Στυλιανός Διδάκτορας
Καλαμπούκης Θεόδωρος Καθηγητής
Καπουτσής Ηλίας Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Research & Teaching Fellow)
Καστανιά Αναστασία E.E.Δ.Ι.Π
Κατερίνης Παναγιώτης Καθηγητής
Κοντογιάννης Ιωάννης Καθηγητής
Κουρκουμπέτης Κωνσταντίνος Καθηγητής
Κυριακίδου Όλγα Επίκουρη Καθηγήτρια
Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης Καθηγητής
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ