ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Μ.Π.Σ.
Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης (Ίων) Αναπληρωτής Καθηγητής
Αποστολόπουλος Θεόδωρος Καθηγητής
Βαζιργιάννης Μιχαήλ Καθηγητής
Βασσάλος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής
Βασσάλος Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής
Βενέρης Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής
Γιακουμάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
Γκρίτζαλης Δημήτριος Καθηγητής
Δημέλη Σοφία Καθηγήτρια
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4
Δημέλη  Σοφία - Καθηγήτρια
e-mail: dimelis@aueb.gr
Τηλέφωνο: +30 210 8203 237
Γραφείο: Κτίριο Πατησίων 76, Ισόγειο
Σύντομο Βιογραφικό:
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, Master of Arts και Διδακτορικό (Ph.D.) του University of Pittsburgh.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Οικονομετρία, Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών, Εφαρμοσμένα Οικονομικά: Οικονομικά της Ανάπτυξης και των Οικονομικών Κύκλων, Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις, Οικονομικά των Αποθεμάτων και της Ενέργειας, Οικονομικά της Απασχόλησης και των Μισθών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ