ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Μ.Π.Σ.
Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης (Ίων) Αναπληρωτής Καθηγητής
Αποστολόπουλος Θεόδωρος Καθηγητής
Βαζιργιάννης Μιχαήλ Καθηγητής
Βασσάλος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής
Βασσάλος Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής
Βενέρης Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής
Γιακουμάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
Γκρίτζαλης Δημήτριος Καθηγητής
Δημέλη Σοφία Καθηγήτρια
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4
Καπουτσής  Ηλίας - Πανεπιστημιακός Υπότροφος (Research & Teaching Fellow)
e-mail: ikapoutsis@aueb.gr
Τηλέφωνο: 210-8203737
Γραφείο: Πατησίων 80, 1ος όροφος
Σύντομο Βιογραφικό:
Πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική των Επιχειρήσεων (BusinessInformationTechnology) από το UniversityofManchester, Διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ΟΠΑ.

Ερευνητικά του Ενδιαφέροντα:

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Οργανωτική πολιτική & δικαιοσύνης, πολιτικές δεξιότητες και πολιτική βούληση, εκκίνηση διαπραγματεύσεων, διαπραγματευτική δύναμη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ