ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Μ.Π.Σ.
Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης (Ίων) Αναπληρωτής Καθηγητής
Αποστολόπουλος Θεόδωρος Καθηγητής
Βαζιργιάννης Μιχαήλ Καθηγητής
Βασσάλος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής
Βασσάλος Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής
Βενέρης Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής
Γιακουμάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
Γκρίτζαλης Δημήτριος Καθηγητής
Δημέλη Σοφία Καθηγήτρια
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4
Παπαθεοδώρου  Χρήστος - Καθηγητής
e-mail: papatheodor@ionio.gr
Τηλέφωνο: +30 26610-87419
Γραφείο:
Σύντομο Βιογραφικό:
Ο Χρήστος Παπαθεοδώρου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου διδάσκει Πληροφοριακά Συστήματα, Μεταδεδομένα, Ανάκτηση Πληροφοριών και Πρότυπα Κωδικοποίησης. Από τον Οκτώβριο του 2007 συνεργάζεται ως Εταίρος Ερευνητής με τη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟΨΕ) του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά". Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις αφορούν στη Διαλειτουργικότητα των Μεταδεδομένων, την ανάπτυξη και αξιολόγηση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, τη Μοντελοποίηση Χρηστών (user modeling) και την Εξόρυξη Γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό (web mining). Έχει συμμετάσχει ως μέλος επιτροπών προγράμματος σε διάφορα διεθνή και εθνικά συνέδρια, ενώ το 2009 διοργανώνει το 13ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών. Επίσης έχει συμμετάσχει ως ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος σε διάφορα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, χρηματοδοτούμενα είτε από εθνικούς, είτε ευρωπαϊκούς πόρους καθώς επίσης ως αξιολογητής προτάσεων σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ