ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Μ.Π.Σ.
Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης (Ίων) Αναπληρωτής Καθηγητής
Αποστολόπουλος Θεόδωρος Καθηγητής
Βαζιργιάννης Μιχαήλ Καθηγητής
Βασσάλος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής
Βασσάλος Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής
Βενέρης Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής
Γιακουμάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
Γκρίτζαλης Δημήτριος Καθηγητής
Δημέλη Σοφία Καθηγήτρια
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4
Κυριακίδου  Όλγα - Επίκουρη Καθηγήτρια
e-mail:
Τηλέφωνο:
Γραφείο:
Σύντομο Βιογραφικό:
Η Ολίβια Κυριακίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το London School of Economics και PhD από το University of Surrey, στο οποίο και εργάστηκε ως Λέκτορας Ωργανωσιακής Συμπεριφοράς μετά τη λήψη του διδακτορικού της (2001-2004). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της κας Κυριακίδου επικεντρώνονται στον αναπροσδιορισμό του σύγχρονου οργανισμού δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα οργανωσιακής αλλαγής, γνώσης και κουλτούρας. Πιο συγκεκριμένα, οι περιοχές των ενδιαφερόντων της περιλαμβάνουν: τη διασταύρωση των οργανωσιακών ορίων και τη δημιουργία δικτύων, την οργανωσιακή γνώση και τη διάχυση των καινοτομιών, την οργανωσιακή αλλαγή, την κουλτούρα και καλύτερους τρόπους οργάνωσης, τη θεωρία πολυπλοκότητας και θέματα επιστημολογίας στη θεωρία και έρευνα των οργανισμών. Υιοθετώντας μία κριτική θεωρητική προσέγγιση ως προς την έρευνα, οι ερευνητικές προσπάθειες της κας Κυριακίδου επικεντρώνονται σε τρία αλληλοεξαρτώμενα έργα: τη διερεύνηση της φύσης αυτών των φαινομένων σε τοπικό επίπεδο (χρήση ποιοτικών μεθόδων), την κριτική των δεδομένων υποθέσεων που προσδιορίζουν τις σύγρονες οργανωσιακές και διοικητικές πρακτικές, και την ανάπτυξη τόσο της σχετικής γνώσης όσο και της πρακτικής κατανόησης που επιτρέπει την αλλαγή και προσδιορίζει καλύτερους τρόπους εργασίας. Άρθρα της, στα αντικείμενα αυτά, έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως: Organization Studies, Journal of Cross-Cultural Management, Journal of International Human Resource Management, Career Development International, Millbank Quarterly, Benchmarking: An International Journal κα. Άρθρα της έχουν επίσης παρουσιασθεί σε συνέδρια της Αμερικανικής και Βρετανικής Ακαδημίας Μάνατζμεντ, του European Group of Organization Studies, της Ελληνικής Εταιρείας Διοικητικών Επιστημόνων, κ.α. Το 2002 πήρε το βραβείο για την καλύτερη ανακοίνωση στη θεματική ενότητα της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο συνέδριο της Βρεκανικής Ακαδημίας Μάνατζμεντ. Η κα Κυριακίδου έχει γράψει μαζί με συναδλεφους από το UCL το βιβλίο Diffusion of innovations in health service organizations: A systematic literature review, το οποίο διακρίθηκε με το διεθνές βραβείο EHMA Baxter Award. Επίσης είναι συνεκδότρια μαζί με τον Καθηγητή Mustafa Ozbilgin, ενός διεθνούς ερευνητικού βιβλίου με τίτλο: Relational Perspectives in Organizational Studies: A Research Companion. Το τελευταίο της βιβλίο αναφέρεται στο ρόλο των γυναικών στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ