ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Μ.Π.Σ.
Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης (Ίων) Αναπληρωτής Καθηγητής
Αποστολόπουλος Θεόδωρος Καθηγητής
Βαζιργιάννης Μιχαήλ Καθηγητής
Βασσάλος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής
Βασσάλος Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής
Βενέρης Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής
Γιακουμάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
Γκρίτζαλης Δημήτριος Καθηγητής
Δημέλη Σοφία Καθηγήτρια
Σελίδα: 1 | 2 | 3 | 4
Ανδρουτσόπουλος  Ιωάννης (Ίων) - Αναπληρωτής Καθηγητής
e-mail: ion@aueb.gr
Τηλέφωνο: +30 210 8203 571
Γραφείο: Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος
Σύντομο Βιογραφικό:
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1991.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στην Τεχνολογία Πληροφοριών, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 1994.
Διδακτορικό (Ph.D.) στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 1996.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Τεχνητή Νοημοσύνη, κυρίως Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και ιδιαίτερα: ερωταποκρίσεις φυσικής γλώσσας, παραγωγή κειμένων και περιλήψεων, παράφραση και κειμενικής συνεπαγωγή, κατάταξη εγγράφων, εξόρυξη γνώμης, εργαλεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, μηχανική μάθηση, επεξεργασία φυσικής γλώσσας στην ψηφιακή επιμέλεια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ