ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών Αποστολόπουλος Θ.
A [Yποχρ.]
Μέθοδοι ανάπτυξης και αρχιτεκτονικές συστημάτων Γιακουμάκης Ε.
A [Yποχρ.]
Στοιχεία οργάνωσης επιχειρήσεων Κυριακίδου Ό.
A [Yποχρ.]
Ανάλυση επιχειρησιακών συστημάτων Κωνσταντόπουλος Π.
B [Yποχρ.]
Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας υποδομών Γκρίτζαλης Δ.
B [Yποχρ.]
Σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων Κωτίδης Ι.
Γ [Yποχρ.]
Συστήματα διαχείρισης δεδομένων μεγάλης κλίμακας Κωτίδης Ι.
Γ [Yποχρ.]
Δίκαιο της πληροφορίας Μήτρου Λ.
A [Επιλ.]
Έλεγχος, αξιοπιστία και διασφάλιση ποιότητας λογισμικού Μαλεύρης Ν.
A [Επιλ.]
Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό Βαζιργιάννης Μ.
A [Επιλ.]
Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Μαρκάκης Ε.
A [Επιλ.]
Ανάκτηση πληροφορίας Καλαμπούκης Θ.
B [Επιλ.]
Ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων Μαριάς Ι.
B [Επιλ.]
Γλωσσική τεχνολογία Ανδρουτσόπουλος Ι.
B [Επιλ.]
Ειδικά θέματα σχεδίασης βάσεων δεδομένων Βασσάλος Β.
B [Επιλ.]
Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστήματων και Ψηφιακά Πειστήρια Δρίτσας Σ.
B [Επιλ.]
Εξόρυξη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση Τίτσιας Μ.
B [Επιλ.]
Επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής Παπαϊωάννου Γ.
B [Επιλ.]
Θέματα συστημάτων πολυμέσων Πολύζος Γ.
B [Επιλ.]
Καινοτομία και επιχειρηματικότητα Αποστολόπουλος Θ.
B [Επιλ.]
Κινητά και διάχυτα συστήματα Ξυλωμένος Γ.
B [Επιλ.]
Οικονομικά δικτύων επικοινωνιών Σταμούλης Γ.
B [Επιλ.]
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και εφοδιαστικής Τατσιόπουλος Η.
B [Επιλ.]
Ρυθμιστικά θέματα τηλεπικοινωνιών Σταμούλης Γ.
B [Επιλ.]
Στρατηγική και οικονομική των συστημάτων πληροφοριών Μηλιώτης Π.
B [Επιλ.]
Συστήματα οργάνωσης γνώσης Παπαθεοδώρου Χ.
B [Επιλ.]
Υποδείγματα αποφάσεων Μαγείρου Ε.
B [Επιλ.]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ