ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
Διδάσκων: Βαζιργιάννης Μ.
Εξάμηνο: A
Περιεχομενο:

Εξατομικευση περιεχομενου και συστασεις (Collaborative filtering), μηχανικη μαθηση για το γραφημα του Παγκ. Ιστου (pagerank, graph clustering, community detection, degeneracy, spreading, graph kernels), Προχωρημενες μεθοδοι εξορυξης κειμενου για τον Παγκ. Ιστο (graph of words, εφαρμογες σε Information retrieval , keyword extraction, summarization - twitter).


Προτεινομενη Βιβλιογραφια

Βιβλια
- Principles of Data Mining , David Hand, Heikki Mannila, and Padhraic Smyth, MIT Press, August 2001.
–Learning from Data – Y. Abu-Mostafa, M. Magdon-Ismail, Hsuan-Tien Lin,
- Managing and Mining Graph Data (Advances in Database Systems) 2010th Editioν,
Charu Aggarwal (Editor), Haixun Wang (Editor)

Αρθρα
- Text Categorization as a Graph Classification Problem, MV Francois Rousseau, Emmanouil Kiagias, ACL 2015
- Vulnerability assessment in social networks under cascade-based node departures
FD Malliaros, M Vazirgiannis
EPL (Europhysics Letters) 110 (6), 68006
- Degeneracy-Based Real-Time Sub-Event Detection in Twitter Stream
P Meladianos, G Nikolentzos, F Rousseau, Y Stavrakas, M Vazirgiannis
Ninth International AAAI Conference on Web and Social Media 2015
- Main Core Retention on Graph-of-Words for Single-Document Keyword Extraction
F Rousseau, M Vazirgiannis, Advances in Information Retrieval, 382-393
- Clustering and community detection in directed networks: A survey, FD Malliaros, M Vazirgiannis, Physics Reports 533 (4), 95-142
- Graph-of-word and TW-IDF: new approach to ad hoc IR, F Rousseau, M Vazirgiannis, Proceedings of the 22nd ACM CIKM, 9, 2013
- Match the news: a firefox extension for real-time news recommendation, M Karkali, D Pontikis, M Vazirgiannis, Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference, 2013
- D-cores: measuring collaboration of directed graphs based on degeneracy, C Giatsidis, DM Thilikos, M Vazirgiannis
Knowledge and information systems 35 (2), 311-343
- Advanced graph mining for community evaluation in social networks and the web, C Giatsidis, FD Malliaros, M Vazirgiannis
Proceedings of the sixth ACM WWW conference, 3, 2013
- Search in BigData^2-When Big Text meets Big Graph, C Giatsidis, FD Malliaros, F Rousseau, M Vazirgiannis
World Summit on Big Data and Organization Design


Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ