ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Σεμινάριο τεχνολογίας και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων
Διδάσκων: Κωτίδης Ι.
Εξάμηνο: Γ
Το σεμινάριο περιλαμβάνει παρουσιάσεις από προσκεκλημένους ομιλητές, κυρίως ομιλητές με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων. Λόγω και της συγκυρίας, το σεμινάριο περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις από ομιλητές με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία καινοτομικών επιχειρήσεων πληροφορικής με διεθνή προσανατολισμό, καθώς και ομιλίες σχετικές με την κατάσταση της ελληνικής αγοράς πληροφορικής.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι (α) να ενημερώσει τους φοιτητές για τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην πράξη κατά την ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, (β) να τους ενημερώσει για την κατάσταση της αγοράς πληροφορικής και να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν την επαγγελματική τους πορεία, (γ) να τους βοηθήσει να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας που θα τους χρησιμεύσουν στην αγορά εργασίας.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει περίπου 10 δίωρες ομιλίες, των οποίων η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Φοιτητές που απουσιάζουν από περισσότερες των δύο ομιλιών (ολόκληρες ή τμήματά τους) θεωρούνται αποτυχόντες. Στους φοιτητές ανατίθεται εργασία, σχετική με τις ομιλίες και τους στόχους του σεμιναρίου, μέσω της οποίας και βαθμολογούνται.
Αναλυτικός Οδηγός του μαθήματος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" - ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2012-2013 (01/10/2012)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2012-2013 (21/09/2012)
  Σελίδα: 1
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ