ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του προγράμματος χρησιμοποιώντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα ή τα παρακάτω στοιχεία:

  • Υπεύθυνη για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης, Άννα Παπάζογλου, τηλ. 2108203643, e-mail: postgrad@aueb.gr
  • Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης: τηλ. 2108203645

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 706, Αθήνα 11362
Tηλ.: 210 82 036 43 και 45
Fax: 210 8203692

Ονοματεπώνυμο (*):
Τηλ. Επικοινωνίας (*):
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Πόλη
E-mail (*):
Σχόλια:
*= Υποχρεωτική συμπλήρωση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ