ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
11/03/2008 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΕΙΡΩΝ 2004-05 & 2005-06- ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Γενική Ανακοίνωση 
14/09/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
17/09/2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009-10   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
22/09/2009 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2009-10 ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
28/09/2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009   Γενική Ανακοίνωση 
28/09/2009 ΛΙΣΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2008-09   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
02/10/2009 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2009-10   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
08/10/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΙΡΑΣ 2008-09   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
09/10/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2009-10   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
12/10/2009 ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
Σελίδα: 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ