ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
13/11/2013 ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 2011-12 & ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 2011-13    
20/06/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-13   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
18/07/2012 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-12 ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
12/09/2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2013-2014   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
17/09/2013 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2013-2014   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
18/09/2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    
25/09/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ετών ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 2013-2015   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
27/09/2013 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2013-2014   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
27/09/2013 ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2013-2014-1ετείς   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
12/10/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2009-10 (ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
Σελίδα: 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ