ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
17/09/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ_ΣΕΙΡΑ 2014-15   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
16/09/2015 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ_ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2015-2016   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
16/09/2015 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2013-2015   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
14/09/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015_16_ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
14/09/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16_ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
27/08/2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ"-ΣΕΙΡΑ 2014-2016   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
27/08/2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2014-2016   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
26/08/2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ"-ΣΕΙΡΑ 2013-2015   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
31/07/2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
23/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ- ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-16   Γενική Ανακοίνωση 
Σελίδα: 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ