ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
11/04/2016 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2014-2016   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
11/04/2016 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ"-ΣΕΙΡΑ 2014-2016   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
06/04/2016 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2015-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
21/03/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ_ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2016-17   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
26/02/2016 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
25/02/2016 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ_ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ_ 2015-16   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
23/02/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016   Γενική Ανακοίνωση 
18/02/2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΟΝ κ. Ι. ΚΩΤΙΔΗ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
15/02/2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΗΝ ΚΑ. Λ. ΜΗΤΡΟΥ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
15/02/2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΟΝ ΑΝ.ΚΑΘ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
Σελίδα: 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ