ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
19/07/2016 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
28/06/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2016-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
21/06/2016 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2016-17   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
14/06/2016 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-17   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
01/06/2016 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"-ΣΕΙΡΑ 2014-2016   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
18/05/2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-17   Γενική Ανακοίνωση 
16/05/2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16_ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
09/05/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2016-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
19/04/2016 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ"-ΣΕΙΡΑ 2014-2016   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
11/04/2016 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2015-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
Σελίδα: 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ