ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
16/09/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-15- ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
09/09/2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    
04/09/2014 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΑ 2014-15    
02/09/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (PART TIME) - ΣΕΙΡΑ 2014-2016   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
02/09/2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ   Γενική Ανακοίνωση 
01/09/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-15   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
25/08/2014 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2013-2015   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
28/07/2014 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ"- ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
23/07/2014 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"- ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
17/07/2014 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Γ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ- ΣΕΙΡΑ 2012-13   Θέση Εργασίας 
Σελίδα: 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ