ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
14/07/2014 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ    
11/07/2014 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:"ΈΛΕΓΧΟΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΟΗΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"-ΣΕΙΡΑ 2012-2014   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
11/07/2014 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2012-2014   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
08/07/2014 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2013-2015   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
25/06/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
17/06/2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-15   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
23/05/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ (PART TIME) - ΣΕΙΡΑ 2014-2016   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
20/05/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14 - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
08/05/2014 ΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΟΠΑ   Γενική Ανακοίνωση 
30/04/2014 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-15    
Σελίδα: 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ