ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
22/01/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"-ΣΕΙΡΑ 2013-2015   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
21/01/2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2014-2016   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
07/01/2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"_ΣΕΙΡΑ 2014-2016   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
07/01/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15- ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
23/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-14   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
24/09/2014 ΕΓΓΡΑΦΗ 1ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ 2014-2016   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
24/09/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
24/09/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ 2014-2016 (ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2014-2015)   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
22/09/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    
18/09/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
Σελίδα: 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ