ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
05/03/2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
05/03/2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΨΥΧΑΛΟΥ Δ.   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
24/02/2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑ Α. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Θέση Εργασίας 
17/02/2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΙΧΑ Σ.   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
16/02/2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΑΠΠΑ Δ. ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ.   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
12/02/2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΣΕΙΡΑ 2013-2015   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
12/02/2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"- ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
11/02/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15 - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
09/02/2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ Ι.   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
02/02/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 2012-13 & ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 2012-14   Γενική Ανακοίνωση 
Σελίδα: 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ