ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
22/07/2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ _Β' ΕΞΑΜΗΝΟ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
22/07/2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ- Β' ΕΞΑΜΗΝΟ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
21/07/2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
10/07/2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2013-2015   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
10/07/2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"-ΣΕΙΡΑ 2013-2015   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
07/07/2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΟΤΡΑ Ι.   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
24/06/2015 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-16   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
16/06/2015 ΣΥΝΤΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2015-16 ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
11/06/2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ κα. ΒΟΥΖΙΟΥ Ε.   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
22/05/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2015-2016   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
Σελίδα: 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ