ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
01/06/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. 'ΕΤΟΣ 2017-18   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
22/05/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
15/05/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
15/05/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
08/05/2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)   Γενική Ανακοίνωση 
26/04/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
26/04/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
26/04/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2016-2018   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
20/04/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2016-2018   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
08/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΜΉΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
Σελίδα: 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ