ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
09/02/2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΤΕΛΛΑΣ_ΣΕΙΡΑ 2015-16   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
08/02/2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ κ. Σ. ΔΡΙΤΣΑ_ΣΕΙΡΑ 2015-16   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
08/02/2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_ ΣΕΙΡΑ 2015-16   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
06/02/2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ_ΣΕΙΡΑ 2015-16   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
03/02/2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΒΕΖ - ΚΑΡΔΑΡΑ ΣΤΕΛΛΑΣ_ΣΕΙΡΑ 2015-16   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
31/01/2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΣΕΙΡΑ 2015-16   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
24/01/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ, ΣΕΙΡΑ 2015-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
19/01/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2016-18   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
17/01/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17_ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
09/01/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"-ΣΕΙΡΑ 2016-2018   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
Σελίδα: 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ