ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
26/04/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
26/04/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
26/04/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2016-2018   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
20/04/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2016-2018   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
08/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΜΉΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
07/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_ΜΑΡΤΙΟΥ 2017   Γενική Ανακοίνωση 
07/03/2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΟΜΠΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΣ_ΣΕΙΡΑ 2015-16   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
02/03/2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΟΝ Κ. Χ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
01/03/2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ ΛΟΥΚΑ_ΣΕΙΡΑ 2015-16   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
21/02/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
Σελίδα: 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ