ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
27/07/2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ   Γενική Ανακοίνωση 
24/07/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
21/07/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2016-2018   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
18/07/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
17/07/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ", ΣΕΙΡΑ 2016-2018   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
05/07/2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΚΡΕΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ _ΣΕΙΡΑ 2015-17   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
03/07/2017 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ", ΣΕΙΡΑ 2015-2017   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
03/07/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ _ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
03/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2017-18   Ανακοίνωση PART TIME μόνο 
26/06/2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ), 2017-18   Ανακοίνωση FULL TIME μόνο 
Σελίδα: 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ