ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ
Υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να κάνει παράλληλα αίτηση και στο τμήμα πλήρους φοίτησης και στο μερικής; Και πρέπει να είναι ξεχωριστή;  
Πότε αρχίζουν οι εγγραφές στα μεταπτυχιακα προγράματα σπυδών?  
Καλησπέρα σας.Αν κάνω αίτηση και γίνω δεκτή στο πρόγραμμα, αλλά χρωστάω ένα τελευταίο μάθημα για το προπτυχιακό μου που θα το δώσω στην εξετ  
Σελίδα: 1 | 2 | 3

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ