Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Καλησπέρα.Είμαι απόφοιτος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά.Θα ήθελα να γνωρίζω αν μπορώ να γίνω δεκτός στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό.Σας ευχαριστώ Στον οδηγό σπουδών μας θα δείτε τις σχολές, τους απόφοιτους των οποίων, κάνουμε δεκτούς. Οι απόφοιτοι οικονομικών τμημάτων μπορούν να γίνουν δεκτοί.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ