Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Καλησπέρα σας, είμαι απόφοιτος απο την ΟΔΕ (ΑΣΟΕΕ) με κατεύθυνση τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, μόλις αποφοίτησα, θα μπορούσα να αντεπεξέλθω σε ένα τέτοιο μεταπτυχιακό απο αποψη γνώσεων πληροφορικής; Ευχαριστώ Γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι από τη σχολή σας. Για το επίπεδο των γνώσεων σας θα αποφανθεί η Επιτροπή Καθηγητών όταν εξετάσουν την υποψηφιότητά σας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ