Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Καλησπέρα σας, είμαι απόφοιτος τμήματος ΑΤΕΙ πληροφορικής και έχω 3,5 χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο της πληροφορικής αλλά δεν έχω πτυχίο αγγλικών. Μπορώ να γίνω δεκτός χωρίς πτυχίο αγγλικών ; Μπορείτε να υποβάλλετε κανονικά την αίτησή σας και να αποφασίσει η αρμόδια Επ. Καθηγητών για την υποψήφιότητα σας. Μπορεί να χρειαστεί να δείξετε με κάποιο τρόπο το επίπεδο αγγλικών που έχετε μόνο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ