Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Kαλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν στο Μεταπτυχιακό πλήρους φοίτησης τα μαθήματα πραγματοποιούνται πρωινές ώρες. Διότι στο ωρολόγιο πρόγραμμα που κοίταξα των παλαιότερων χρόνων δεν διευκρινίζονται οι ώρες διδασκαλίας, Παραμόνο το χωρίζει σε ζώνες. Τα μαθήματα του προγράμματος πλήρους φοίτησης πραγματοποιούνται σε 3ωρες διαλέξεις στις χρονοζώνες από 9.00 έως 18.00.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ