Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
υπάρχει η δυνατότητα παράτασης του χρόνου σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης? αν δηλαδή λόγω εργασιακών υποχρεώσεων διακόψω αφού ολοκληρώσω το 2ο εξάμηνο μπορώ να συνεχίσω αργότερα το 3ο και 4ο εξάμηνο? Ύπάρχει δυνατότητα αναστολής σπουδών, μέγιστης διάρκειας 1 έτους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ