Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Είμαι πτυχιούχος Δημόσιου Πανεπιστημίου του Ην. Βασιλείου σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο περί κολεγίων, μεταλυκειακών σπουδών,μπορω να γίνω δεκτός σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα;;; Αν ναί χρειάζεται κάτι επιπλέον απο τους προερχόμενους απο το Λονδίνο κατ΄ ευθείαν;;; Εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισάξιος πανεπιστημιακού τίλτου ή τίτλου αποφοίτου ΤΕΙ, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας στο πρόγραμμα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ