Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα
Διαδικασία Επιλογής
Υποδομές
Διδάσκοντες
Επικοινωνία @
Ανακοινώσεις
Συχνές Ερωταπαντήσεις
Δημοσιεύσεις
Αιτήσεις & Φόρμες
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακό τίτλο στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης. Δεν έχω ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρησης του μεταπτυχιακού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ και η διαδικασια απαιτεί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την ημερομηνία υποβολης των αιτήσεων του μεταπτυχιακού. Γίνεται να στείλω τα δικαιολογητικά και αργότερα να σταλούν τα έγγραφα του ΔΟΑΤΑΠ; Ευχαριστω πολυ. Βεβαίως, πρϋπόθεση είναι η κατοχή βασικού πτυχίου το μεταπτυχιακό είναι επιπλεόν προσόν που θα καταθέσετε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ